Xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm

Là trở ngại chức năng xuất tinh thường hay gặp nhất, tức khi bắt đầu giao hợp đã xuất tinh, thậm chí xuất tinh trước khi giao hợp, không thể tiến hành giao hợp bình thường là biểu hiện chủ […]

04 Tháng Ba 2018| Xuất tinh sớm